کنکورهای آزمایشی

این آزمونهای آزمایشی سنجش برای کنکور ارشد اگر هیچ سودی هم برای من نداشته باشه لااقل این نکته رو بهم یادآور میشه که هیچ رقمه من یک شیمی دان نخواهم شد! هیچ رقمه!

/ 0 نظر / 4 بازدید