برکات!! اظهار نظر سیاسی

زمانی فکر می کردم که اگر در میان گروه های مختلف اطرافم به ویژه قشر دانشگاهیانی که بنده را می شناسند نظرات سیاسی خودم را ابراز کنم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. چرا که تصور می کردم شاید بیشتر این افراد پیرو مکتب «زنده باد مخالف من» هستند و  اگر نظرات بنده با نظرات آنها همخوانی نداشته باشد و حتی در مواردی 180 درجه مغایر با تفکرات سیاسی آنها باشد به نظر بنده  احترام خواهند گذاشت! اما ظاهرا سخت در اشتباه بودم! بعد از آن که بنده نظرات سیاسی خودم را به دلایل مختلف در محافل ذکر شده مطرح کردم به تدریج القاب و کنایه ها و طعنه ها نثار بنده شد! عده ای بنده را بیمار روانی خطاب کردند، برخی من را ذی نفع قلمداد کردند، برخی دیگر گفتند که دیگر نمی شود به فلانی حرف زد، بعضی ما را دگم و متحجر دانستند و ...  . تمام اینها هم فقط و فقط به خاطر این بود که نظراتم با نظرات آنها مغایر بود! این که حالا فردی که در انتخابات 88 طرفدار دو آتشه فلان کاندیدا بوده و امروز من را به خاطر حمایت از همآن کاندیدا در برخی حوزه ها به سخره می گیرد  دلیلش چیزی جز این نیست که آن فرد کذایی چون فقط نظرات خودش را صحیح می داند نظرات دیگران از نظر او شایسته تمسخر هستند! افرادی که ادعای روشنفکری و اخلاق مداری شان تمام عالم را پر کرده، نظرات مخالفانشان را به ریشخند می گیرند و اسم خود را هم می گذارند روشنفکر! اگر به راستی معنای روشنفکری این است من هزار بار راضی ترم که به من متحجر بگویند!!!

از این به بعد بنا دارم که جز در موارد خاص و در صورت لزوم حرف سیاسی نزنم چرا که از ابراز نظرات سیاسی ام در چند وقت گذشته چیزی جز جدال های بیهوده و برخی تهمت ها و کنایه ها نصیبم نشده. به عنوان مثال اخیرا که توافق هسته ای حاصل شده می شود حرفهای زیادی زد اما ترجیح می دهم که در قبال اتفاقات سیاسی آینده سکوت  کنم و نظرات روشنفکران!!! را استماع کنم.

/ 3 نظر / 25 بازدید
احسان

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند ای گدایان خرابات خدا یار شماست چشم انعام مدارید ز انعامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش که مگو حال دل سوخته با خامی چند که مگو حال دل سوخته با خامی چند که مگو حال دل سوخته با خامی چند که مگو حال دل سوخته با خامی چند

MRM

سجاد بکش بیرون بابا !

ا.ت

سجاد خوشحالم که با وجود اختلاف نظر سیاسیمون اینایی ک گفتی، لقب و کنایه و طعنه، از طرف من نبودن.(نبودن دیگه؟) چون قبل از دیدگاه سیاسیت خودتو میشناسم. ولی توام ساده برهان بابا