اظهارات قابل تأمل رهبر انقلاب درباره اعتدال و عقلانیت

... عقلانیت باید بر تمام ارکان این نظام از بالا تا پائین حاکم باشد؛ اما عقلانیت به معناى تسلیم نیست؛ عقلانیت به معناى هزیمت نیست؛ عقلانیت براى پیش رفتن و در جهت یافتن راههائى براى هر چه موفق‌تر شدن در رسیدن به  آرمانهاست.

بعضیها با نام عقلانیت، با نام اعتدال، با نام پرهیز از جنجال و دردسر بین‌المللى، میخواهند از مبانى انقلاب و اصول انقلاب کم بگذارند! این نمیشود؛ این نمیشود. این نشانه‌ى بى‌صبرى و نشانه‌ى خسته شدن است. گاهى این خسته شدن را - که خودشان خسته شده‌اند - به مردم نسبت میدهند: مردم خسته شده‌اند! نه، نخیر. مردم آن وقتى که احساس کنند مسئولین کشور با سربلندى مسلمانى و عبودیت خودشان را اعلام میکنند، خوشوقت میشوند؛ خوشحال میشوند. این مردم، مسلمانند. حرکت مردم هم به خاطر همین بود. این مردم مگر همان مردمى نیستند که انقلاب کردند؟ شعارهاى انقلاب چه بود؟ این مردم مگر همان مردمى نیستند که هشت سال این جنگ مظلومانه را اداره کردند؟ همین مردم اداره کردند. مگر مردم دیگرى هستند؟ غیر از آن مردمى که توى این کشور این کارهاى بزرگ را انجام دادند، کدام مردم این کارها را کردند؟ ...مردم، پایبند اسلامند. در کنار مردمدارى، در کنار مردمى بودن، براى مردم دل سوزاندن، براى مردم کار کردن، به آراء مردم اهمیت گذاشتن، به احساسات و عواطف مردم اهمیت دادن؛ این است مردمى بودن. وقتى مردم ببینند شما که مسئول جمهورى اسلامى هستید، افتخار میکنید، اعتزاز میکنید به مسلمانى خودتان، به ضد استکبارى بودن خودتان، به ضد استبدادى بودن خودتان و از طرفى افتخار و اعتزاز میکنید به خدمتگزارى مردم؛ با مردم هستید، با مردم انس پیدا میکنید، به مردم محبت میکنید، از مردم کمک میخواهید در مسائل گوناگون، خوب، مردم خرسند میشوند؛ مردم این مسئول را دوست میدارند؛ خوششان مى‌آید. ما وظیفه‌مان این است. ما حق نداریم از شعارهاى انقلاب و شعارهاى اسلام عقب‌نشینى کنیم؛ این، یک بى‌صبرى است. این بى‌صبرى‌اى است که نباید این را قبول کرد. پایبندى به این شعارها برخلاف خواست دشمن، بر خلاف نظر دشمن، با حرکت کشور به سوى پیشرفت به معناى حقیقى کلمه، هیچ منافاتى هم ندارد که همیشه سعى میکردند اینجور القاء کنند که اگر اسلامى هستید، پس دیگر پیشرفت و دست یافتن به مراحل بالاى رفاه مادى و پیشرفت علمى ممکن نیست؛ نخیر، درست بعکس است؛ درست بعکس است. ما پیشرفتهایمان زیاد بوده.

من گاهى متأسفانه مى‌بینم در بعضى از نوشتجات و نشریات و اظهارات، موفقیتهاى آشکار این ملت زیر سؤال میرود. اینها نباید این کار را بکنند؛ این بد است. این، لگدزدن به مردم است؛ این، خالى کردن تو دل مردم و مأیوس کردن مردم است به طور غلط و دروغ. چه کسی میتواند منکر پیشرفتهاى شگفت‌آورِ علمى امروز ما بشود؟ ... انسان مى‌بیند متأسفانه در بعضى از نوشتجات، بیخود و به بهانه‌ى ناچیزى، این چیزها را زیر سؤال میبرند. این حرکتِ عظیم ملت ایران، حرکت با ارزشى است. و ما بعد از حدود سى سال که از شروع این انقلاب میگذرد و نزدیک به بیست سال از رحلتِ امام بزرگوار ما - که معلم این انقلاب و بانى این انقلاب بود - میگذرد، مى‌بینیم مردم آن شعارها را همچنان سر دست خودشان بلند کردند و نگه داشتند و آن شعارها را تکرار میکنند. و جوانهاى ما که نه دوران امام را دیدند، نه امام را دیدند، نه دوره‌ى جنگ را درک کردند، در بیانشان، در هنرشان، در شعرشان، ستایشگر آن قله‌هاى عظیم هستند که ملت ایران آنها را گذرانده است. اینها چیز کمى است؟ اینها را باید انکار کرد؟...

منبع:

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3783

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
558

حاجی بخواب! برا نماز شب بیدار نمیشیا [ماچ]