توصیه ها

-از توجه به " نماز " و اهمیت آن غفلت نکنند.

- گاه گاه " در غیر ماه رمضان " نیز روزه ای بگیرند تا بر حیوانیت نفس غلبه کنند.

-به نامحرم توجهی نکنند و چشم خود را " پاک " نگه دارند تا به دیدن پاکها موفق شوند. چشم ناپاک طبیعی است که پاکها را نبیند.(پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز!)

-پاسدار ناموس دیگران باشند تا دیگران نیز پاسدار ناموس آنان باشند.

-در برابر محرومان خاضع باشند و گاه یک وعده غذایی کم و بی خورش بخورند تا به یاد انسانهای محروم و بی پناه بیفتند و به آنان برسند.

-به اشراف و قارونان به چشم خواری بنگرند تا شاید آنان بیدار گردند و وظایف مالی و خدماتی ای را که در برابر جامعه دارند ادا کنند. در روایات رسیده است که حق محرومان در اموال توانگران است و باعث فقر و گرسنگی و و نرسیدن طبقات مستضعف و کم درآمد و بی درآمد به فرهنگ و تربیت توانگرانند. دوست داشتن محرومان نشان رضایت خداوند است.

.

.

.

از کتاب انذار (اقتباسی از الحیاه)

توصیه های استاد علامه محمدرضا حکیمی به جوانان

/ 0 نظر / 20 بازدید