نقدی بر اصالت رأی اکثریت 3

همه ما می دانیم که اکثریت قوم حضرت نوح سلام الله علیه (به جز آنان که سوار کشتی شدند) به پیامبر خود پشت کردند و راه شقاوت را برگزیدند. یا مثلا قوم حضرت لوط سلام الله علیه  که قصد کشتن آن حضرت را داشتند یا قوم حضرت یونس سلام الله علیه و ...

تمام این موارد به خوبی نمایانگر این است که رای اکثریت به هیچ وجه نمی تواند ملاک حق و باطل قرار گیرد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] بر حقیقت تلخ بخندید تا برای خنده مجبور به شنیدن دروغ شیرین نشوید. [گل]