تفاوت علم و فضل

گفت علامه ی چیست؟ گفتند: داناترین مردم به نسبهای اعراب و رویدادهای ایشان و جنگ های جاهلیت و اشعار عرب. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: این دانشی است که اگر کسی آن را نداند زیانی به او نمی رسد و چون آن را کسی بداند سودی برایش ندارد. سپس پیامبر گفت: سه چیز علم است: آیتی استوار، یا فریضه ای عادلانه یا سنتی برقرار و آنچه جز اینهاست فضل است.

پ ن:

غرض بنده از آوردن این روایت این بود که به این نکته اشاره کنم که هر علمی شایسته آموختن نیست! کسانی که با استناد به «روایت اطلبوا العلم و لو بالصین» می خواهند آموختن هر علمی اسلامی بدانند، به نظر من در اشتباه هستند.

/ 1 نظر / 88 بازدید