طالب الحق

«...حق را بشناس تا اهلش را بشناسی...» مولا علی علیه السلام

بنگریم!
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: بنگریم ،امام باقر ،الحیات ،اصول کافی

قال الامام الباقر علیه السلام: 

من طلب العلم...هر کس علم را بخواهد

لیباهی به العلماء... برای آنکه در برابر علماء فخر کند

او یماری به السفهاء... یا با سفیهان به مخاصمه و جدال درافتد

او یصرف به وجوه الناس الیه... یا مردمان را متوجه خود سازد 

فلیتبوأ مقعده من النار... باید جای خود را در آتش برگزیند

ان الریاسة لا تصلح الا لاهلها... ریاست جز برای اهل آن شایسته نیست.

 

منبع: الحیاة جلد 2 ترجمه احمد آرام ، کافی 47/1

این روایت تلنگر سختی به ما می زند اگر نیک بنگریم... آیا خدای نکرده ما در مسیر علم آموزی خودمان جزو این افراد بوده ایم؟ هر کسی باید به درون خود رجوع کند و پاسخ خود را بدهد چرا که بل الانسان علی نفسه بصیرة! ( انسان بر نفس خودش بینا و آگاه است)

.

و السلام علی من اتبع الهدی