طالب الحق

«...حق را بشناس تا اهلش را بشناسی...» مولا علی علیه السلام

نقدی بر اصالت رای اکثریت 4
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: دمکراسی ،دیکتاتور ،هادی صالح ،جامعه

اگر در پست های گذشته انتقاداتی را به دمکراسی محض روا داشتیم به معنای تایید دیکتاتوری و استبداد نیست. نکته مهم در این بحث این است که هر دو سر طیف (دمکراسی محض و دیکتاتوری) نمی تواند یک جامعه را به سعادت برساند. به نظر می رسد تا یک هادی صالح در یک جامعه حضور نداشته باشد(به عنوان رهبر) آن جامعه مسیر تکامل و پیشرفت را طی نخواهد کرد. 

پی نوشت:

1. بسیار مهم است که بدانیم این انسان هادی صالح کیست و چه معیارهایی دارد.

2. آنچه که نوشتم صرفا نظرات شخصی ام بوده است!